TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL

TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL

Mặc dù chịu tổn thất rất lớn vì dịch Covid 19 nhưng TP.HCM sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn 13 tỉnh ĐBSCL do TP.HCM là một thực thể nên dễ dàng đưa ra một chiến...

Top