Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó,...

Top