Ứng dụng khai báo điện tử - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

27/9/2021| 15:40

Thời gian qua, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị đã cho ra mắt rất nhiều App (ứng dụng trên điện thoại) nhằm hỗ trợ người dân khai báo y tế, cập nhật thông tin tiêm chủng,…Tuy nhiên, việc có quá nhiều ứng dụng được triển khai đã khiến cho người dùng bị loạn app và bối rối khi sử dụng. Trong khi đó nhiều nước trên thế giới thực hiện việc khai báo y tế đồng nhất hiệu quả tiện ích

Top