Triển khai 10 dự án chương trình mục tiêu quốc gia vùng miền núi

16/10/2021| 17:14

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, Chương trình sẽ triển khai 10 dự án

Top