Thị trường nhà đất Canada sốt trong dịch COVID-19

25/9/2021| 9:45

Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nhiều ngành nghề và nhiều nền kinh tế trên thế giới. Các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, việc đi lại gặp nhiều rào cản, hạn chế và những tác động tiêu cực của Covid 19 với nền kinh tế thế giới chưa thống kê được. Nhưng tại Canada, trong hơn một năm rưỡi vừa qua khi Covid 19 bùng phát, thị trường nhà đất lại có sự tăng giá đột biến.

Top