Người lao động đồng tình với đề xuất giảm thời gian đóng BHXH

27/9/2021| 14:35

Được biết, đề xuất về sửa đổi Luật BHXH năm 2014 đã được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ xem xét. Trong các đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH có đề nghị sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Top