Kích cầu tiêu dùng: Tạo xung lực mới cho kinh tế Thủ đô hậu COVID-19

Kích cầu tiêu dùng: Tạo xung lực mới cho kinh tế Thủ đô hậu COVID-19

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt được kỳ vọng sẽ kết nối hiệu quả giữa sản xuất...

Top