Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Truyền hình - 5 phút trước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Top