Đối thoại cấp cao kinh tế Việt Nam – Pháp thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch

Đối thoại cấp cao kinh tế Việt Nam – Pháp thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch

Ngày 20/1 theo giờ địa phương tại Pháp, Kỳ họp thường niên Đối thoại cấp cao (ĐTCC) kinh tế Việt Nam – Pháp lần thứ 7 đã được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên...

Top