Quảng Trị: Lao Bảo có thêm trạm biến áp, Đông Hà-Lao Bảo có thêm đường dây 220kV

Quảng Trị: Lao Bảo có thêm trạm biến áp, Đông Hà-Lao Bảo có thêm đường dây 220kV

Ngày 16/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà-Lao Bảo.

Top