Từ khóa: vinfast global
  • VinFast muốn mở showroom tại Mỹ vào năm 2022

    VinFast muốn mở showroom tại Mỹ vào năm 2022

    Với việc bổ nhiệm một cựu thủ lĩnh người Đức giàu kinh nghiệm vào vị trí CEO, VinFast Global dự định sẽ nhanh chóng mang tên tuổi của mình tiến ra thị trường toàn cầu.

  • Vietnamese enterprises increase investment abroad

    Vietnamese enterprises increase investment abroad

    As a country receiving significant investment from abroad, Vietnam's enterprises now have investment activities abroad in various areas that are the strength of the country in many modern industries such as telecommunications and automobiles.

Top