Từ khóa: thử nghiệm lâm sàng
  • Cho phép thử nghiệm lâm sàng Nano Covax giai đoạn 3 liều 25mcg

    Cho phép thử nghiệm lâm sàng Nano Covax giai đoạn 3 liều 25mcg

    Trên cơ sở cập nhật kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2 đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Đạo đức Quốc gia quyết định tiếp tục cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax liều 25mcg...

Top