Từ khóa: nigeria
  • Vietnamese cashew nuts increase market share in US

    Vietnamese cashew nuts increase market share in US

    Despite the cashew industry facing stiff competition from the Ivory Coast and Nigeria, Vietnam's cashew nut market share in the United States' total imports rose slightly from 89.08% in the initial seven months last year to 89.26% this year, according to the Ministry of Industry and Trade.

  • 45 năm Ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nigeria

    45 năm Ngày lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nigeria

    45 năm qua (25/5/1976-25/5/2021), quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nigeria có bước phát triển. Hai nước luôn khẳng định mối quan hệ truyền thống và phát huy tiềm năng hợp tác nhiều mặt.

Top