Từ khóa: bloomberg
  • Intel, Samsung eye fully running HCM City plants in late November

    Intel, Samsung eye fully running HCM City plants in late November

    The US' business publication Bloomberg has recently published an article to highlight that Intel Corp. and Samsung Electronics Co. are both aiming to resume full operations of their HCM City plants by the end of November, a move that could provide relief to global supply chains.

  • Bloomberg: VinFast dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ

    Bloomberg: VinFast dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ

    Theo Bloomberg, VinFast - thương hiệu ô tô Việt Nam, có dự định xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ sau khi thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển ô tô (R&D) tại San Francisco với nhân sự ban đầu là 50 người. Đây là những hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc bán ô tô tại bang California vào năm 2022.

Top