Apple đã đăng ký khai thuế tại Việt Nam

Apple đã đăng ký khai thuế tại Việt Nam

Thông tin về việc Apple thực hiện kê khai thuế tại Việt Nam được ông Đặng Ngọc Minh, Phó tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, xác nhận chiều 29/9.

Top