Ra mắt website Quỹ  Vaccine phòng COVID-19

Ra mắt website Quỹ Vaccine phòng COVID-19

- 52 phút trước

Website ra đời với mục đích tạo ra kênh đóng góp ủng hộ trực tuyến cho quỹ vaccine, đánh dấu lần đầu tiên, cơ quan quản lý Quỹ - một cơ quan quản lý Nhà nước...

Top