Từ 20/5 - 20/6/2022 mở cao điểm xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát

19/5/2022| 17:01

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi thanh tra các sở giao thông vận tải về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ôtô kinh doanh vận tải trong vòng một tháng (từ 20/5 – 20/6/2022)

Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, các ôtô kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp camera giám sát trên xe ôtô trước ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về việc còn nhiều xe ôtô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát và số xe bị xử phạt ít.

Để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thanh tra các sở giao thông tận tải kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ôtô kinh doanh vận tải; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến camera giám sát lắp trên xe ôtô kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 20/5 đến ngày 20/6/2022.

Từ 20/5 - 20/6/2022 mở cao điểm xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát

Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 20/5 đến ngày 20/6/2022.

Thống kê cho thấy, tổng số phương tiện trên cả nước phải lắp camera giám sát là gần 207.000 xe. Đến giữa tháng 4/2022, tổng số phương tiện đã lắp đặt và truyền dữ liệu về hệ thống xử lý dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam khoảng trên 150.000 xe, đạt tỷ lệ khoảng 72%.

Số phương tiện hơn 50.000 xe còn lại chưa lắp có thể do nguyên nhân đã ngừng hoạt động hoặc chưa hoạt động kinh doanh vận tải trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc còn nhiều xe ô tô kinh doanh vận tải chây ỳ lắp đặt camera giám sát theo yêu cầu, trong khi số xe bị xử phạt còn ít.

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt 1-2 triệu đồng đối với lái xe; từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và 10-12 triệu đồng đối với tổ chức không lắp camera. Phương tiện bị thu hồi phù hiệu 1-3 tháng.

 

Top