Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Kỳ họp thứ 10 giảm báo cáo, tăng thời gian thảo luận

7/12/2022| 15:14

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết Kỳ họp thứ 10 tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tờ trình, tăng thời gian cho hoạt động thảo luận.

Sáng 7/12, phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết,, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND Thành phố để xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

"Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tập trung, khẩn trương, để chuẩn bị các nội dung kỳ họp theo Quy chế phối hợp, với phương châm chủ động, chất lượng, 'từ sớm, từ xa'", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Kỳ họp thứ 10 giảm báo cáo, tăng thời gian thảo luận

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các bước thẩm tra theo Quy trình chuẩn bị kỳ họp, quy trình thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Theo Chủ tịch HĐND TP, Kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành thời gian cho hoạt động thảo luận.

Điểm ra các nội dung của Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, HĐND TP sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022 và quyết nghị kế hoạch năm 2023 của TP.

Theo đó, năm 2022, TP triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu năm 2022; tăng trưởng GRDP ước tăng 8,8%, thu ngân sách ước đạt khoảng 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán HĐND TP giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. An sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến...

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, Thành phố còn triển khai nhiều nhiệm vụ rất quan trọng khác như: Tổng kết và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; Triển khai lập Quy hoạch Thành phố, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề nghị xây dựng sửa đổi Luật; Trình phê duyệt chủ trương đầu tư và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua giám sát của HĐND TP cho thấy vẫn còn một số khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục. Vì vậy, Kỳ họp này, HĐND TP dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn của TP.

Tại Kỳ họp này, HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo, 9 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề, trong đó nhiều nội dung rất quan trọng cần tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận như: Kế hoạch tài chính, ngân sách; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách; Kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai…

Theo Chủ tịch HĐND TP, trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ để thống nhất chuẩn bị nội dung, đảm bảo đúng thẩm quyền và các quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung quan trọng, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, làm cơ sở để HĐND Thành phố thảo luận và quyết định, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.

Về hoạt động giám sát của HĐND TP, tại Kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự TP theo quy định của Luật.

Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022; trình HĐND TP quyết định tổ chức 2 Đoàn giám sát năm 2023 theo chương trình giám sát của HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại Kỳ họp, HĐND TP thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND TP thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về các nhóm vấn đề: Chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND TP và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 của HĐND TP; chất vấn về 2 nhóm vấn đề gồm công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn TP.

"Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô trước mắt và dài lâu; được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát và đề xuất của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND TP", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, dự kiến tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung mới, quan trọng, thực hiện theo Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP./.

(VTC News)

Top