Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Đa phương - 36 phút trước

Đến nay, Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ...

Top